Қазақстан ғылымы

Хош иісті қосылыстардың кванттық химиялық молекулалық үлгісін компьютерде әзірлеу

23.10.2023

548Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің зерттеушілері көмірсутекті шикізаттан қасиеттері көрсетілген жаңа наноматериалдарды жасау мүмкіндіктерін зерттеуде.
 
Өндірістік органикалық химияда хош иісті қосылыстар өндіріс көлемі бойынша дүние жүзінде полимерлер өндірісінен кейінгі екінші орында. Ароматты қосылыстардың едәуір бөлігі мезоморфтық қасиетке ие. Оларға бифенилдердің, диарилетилендердің, диарилацетилендердің, Шифф негіздерінің, азобензолдардың және басқалардың туындылары жатады. 
Дегенмен, елеулі технологиялық жетістіктер аясында сұйық кристалдардың мезоморфтық қасиеттерін қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздерін жасауда артта қалу байқалады. Бұл сұйық кристалдық материалдарды алу технологияларын дамытуға кедергі жасайды. 

Мезоморфтық қасиеттерді түрлендіру үшін қосылыстардың мезогенезінің ғылыми негіздерін жасау сұйық кристалды заттарды зерттеуді талап етеді, атап айтқанда: ортақ құрылымдық белгімен біріктірілген органикалық қосылыстардың бірнеше кластарын зерттеу; заттардың қасиеттерін, атап айтқанда, спектроскопиялық, термодинамикалық және анизотроптылықты біріктіріп зерттеу; молекулалардың табиғи ассоциациясының әсерін, сондай-ақ осы қасиеттерге сольватациялық әсерлерді есепке алу; макроскопиялық қасиеттерді қалыптастырудағы молекулааралық әрекеттесулердің рөлін белгілеу; LC қосылыстарының қасиеттерін зерттеу және ең тиімді және қолайлы әдістерді анықтау үшін заманауи тұжырымдамаларды және компьютерлік молекулалық модельдеу әдістерінің жиынтығын қолдану.

Сұйық кристалдық құрылымдардың пайда болуында молекулааралық әрекеттесулер шешуші рөл атқарады. Молекула аралық күштердің әсерінен молекуладағы өзгерістерді бағалау үшін бос молекуланың спектрін дәл түсіндіру қажет. Молекулалардың қалыпты тербелістерінің барлық жиіліктерін білу термодинамикалық функцияларды есептеу үшін, сондай-ақ әртүрлі сұйық кристалдық фазалардағы молекулалық құраманың конформациялық күйін спектроскопиялық бақылау үшін қажет. 

https://buketov.edu.kz/ru/page/research/research2 

«« | »»
Соңғы жаңалықтар