Инфографика

2022 жылғы ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға 

жүргізілген мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама