Өзектi

Іске асыру мерзімі 12 және 27 ай 2020-2022 жылдарға арналған гранттық қаржыландыруға арналған конкурстар туралы

24.09.2020

2905

Іске асыру мерзімі 12 және 27 ай 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурстарға ұсынылған 27 айға арналған конкурс бойынша 783 өтінім және 12 айға арналған конкурс бойынша 193 өтінім формальды тексерістен сәтті өткеннен кейін мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама (бұдан әрі – МҒТС) жүргізуге жіберілді.


Жоғарыда аталған конкурстар бойынша МҒТС жүргізу үшін барлығы 1127 ғылыми сарапшы, оның ішінде 939 шетелдік және 188 қазақстандық ғылыми сарапшы тартылды. Сондай-ақ сұралатын қаржыландыру көлемінің негізділігіне бағалау жүргізу үшін шекті балл (21 және одан жоғары) жинаған өтінімдер үшін бағаның негізділігін бағалау үшін 121 сарапшы тартылды.


Ұсынылған өтінімнің ғылыми саласында маманданатын үйлестіруші МҒТС жүргізу үшін ғылыми сарапшыларға іріктеу жүргізеді. Осы мақсатты үйлестіруші ұсынылған өтінімнің мазмұнымен және аннотациясымен танысады және әрбір өтінім үшін «Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 Қаулысына сәйкес халықаралық рецензияланатын Scopus және Web of Science дерекқорында тиісті жарияланымдары бар кемінде 2 шетелдік және бір қазақстандық сарапшыны іріктейді (қазақстандық сарапшыға қойылатын кемінде Хирш индексі болу талабына жауап беретін қазақстандық сарапшы болмаған жағдайда үшінші шетелдік сарапшы тартылады).


МҒТС жүргізуге тартылған ғылыми сарапшылардың ғылым докторы, кандидаты, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі, мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар, соңғы 5 жылда кемінде 5 Хирш индексі – шетелдік ғылыми сарапшылар үшін, барлық кезең бойы кемінде 2 Хирш индексі – қазақстандық ғылыми сарапшылар үшін. Әскери, гуманитарлық, қоғамдық, саяси және әлеуметтік ғылымдар саласында маманданған адамдарға кемінде екі Хирш индексінің болуы жөніндегі талап қолданылмайды. Екі конкурс шеңберінде басым бағыттар бөлінісінде тартылған шетелдік сарапшылардың Хирш индексінің орташа көрсеткіштері кестеге сәйкес ұсынылды.

Приоритеты

Средний H-index по приоритетному направлению по конкурсу на 12 месяцев

Средний H-index по приоритетным направлениям по Конкурсу (Без «Национальной обороны и безопасности» и «Мәңгілік ел»)

Средний H-index по приоритетному направлению по конкурсу на 27 месяцев

Средний H-index по приоритетным направлениям по Конкурсу (Без «Национальной обороны и безопасности» и «Мәңгілік ел»)

Информационные, телекоммуникационные и космические технологии

47

33

34,74

35

Наука о жизни и здоровье

35,12

37,22

Научные исследования в области естественных наук

32,62

35,87

Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)

10,79

8,23

Национальная безопасность и оборона

1

3,167

Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технология, безопасные изделия и конструкции

35,82

39,76

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельско-хозяйственной продукции

34,19

33,77

Энергетика и машиностроение

28,62

34,61

Іске асыру мерзімі 12 ай 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа ұсынылған 193 өтінім МҒТС-ке жолданды. Сараптама қорытындысы бойынша 31 өтінім шекті (21) балл жинай алмады. 162 өтінім ҰҒК қарауына жолданды.
Іске асыру мерзімі 27 ай 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа ұсынылған 783 өтінім МҒТС-ке жолданды. Сараптама қорытындысы бойынша 73 өтінім шекті (21) балл жинай алмады. 710 өтінім ҰҒК қарауына жолданды.
Басым бағыттар бойынша жағдай төмендегі кестеде көрсетілді.

Приоритетное направление

27 месяцев

12 месяцев

Не набрал пороговый балл

Направлено в ННС

Не набрал пороговый балл

Направлено в ННС

1

Рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции

5

156

2

20

2

Энергетика и машиностроение

1

63

3

9

3

Информационные, телекоммуникационные и космические технологии

9

42

3

2

4

Наука о жизни и здоровье

2

53

2

6

5

Научные основы "Мәңгілік Ел

43

242

17

73

6

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции

5

62

2

21

7

Национальная безопасность и оборона

4

8

-

1

8

Научные исследования в области естественных наук

4

84

2

30

ВСЕГО

73

710

31

162


2020-2022 жылдарға арналған басым бағыттар бөлінісінде қаржыландыру көлемі төмендегі кестеде көрсетілді.

Приоритетное направление

Объем грантового финансирования

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого

общий конкурс (27 мес.)

малые гранты (12 мес.)

Итого

общий конкурс (27 мес.)

малые гранты (12 мес.)

Итого

Итого

1

Рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции

1 020

480

1 500

1 180

320

1 500

1 500

4 500

3

Информационные, телекоммуникационные и космические технологии

454

214

668

525

142

667

665

2 000

4

Научные исследования в области естественных наук

1 423

669

«« | »»
Соңғы жаңалықтар