Әлемдегі ғылым

Алынған нәтижелер радиациялық материалтану саласын дамытпақ

10.02.2022

2345


Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Халықаралық ядролық физика, жаңа және нанотехнологиялар кафедрасының профессоры Қайрат Қадыржанов бастаған ғалымдар тобы қазіргі материалтануда, құрылымдық материалдарда, баламалы энергетикада, нано және микроэлектроникада қолданылатын наноқұрылымды композициялық материалдардың сәулеленуіне және коррозияға төзімділігін модификациялауға және зерттеуге бағытталған синтез технологияларының дамуын зерттеді.

Нәтижесінде кристалдық құрылымдағы ақаулардың пайда болуы және олардың мырыш негізіндегі металл наноқұрылымдарының физикалық-химиялық және құрылымдық қасиеттерінің өзгеруіне әсер ету моделі ұсынылды. Иондаушы сәулеленудің әртүрін пайдаланудың литий-иондық аккумуляторлардың анодтық материалының ресурстың қызмет ету мерзімін бастапқы модификацияланбаған материалдармен салыстырғанда 2,3-2,5 есе ұлғайтуға әкелетіні анықталды. Бұл анодтар ретінде қолданылатын кремний құрылымдарының ресурстық қызмет ету мерзімімен салыстырылады.

Се(FeTi)Ox типті қос перовскит жүйелерін механикалық-химиялық синтездеу жолымен және кейіннен термиялық күйдіру арқылы алу әдістемесі әзірленді. Литиймен легирлеудің перовскит тәрізді LixSr1-xTiO3 сегнет-электрлік керамикасының құрылымдық және өткізгіштік қасиеттеріне әсерін зерттеу нәтижелері алынды.

Термиялық күйдіру кезіндегі фазалық өзгерістерді зерттеу нәтижесінде температураның жоғарылауы магнетиттен маггемитке, содан кейін гематитке фазалық ауысуларға әкелетіні анықталды. Гамма және электронды сәулелену әсеріне ұшыраған оксид нанобөлшектерінің қышқылдық және сілтілі ерітінділеріндегі деградация мен коррозия кинетикасын бағалау нәтижелері жүргізілді. Алынған TiO2 жұқа қабықшаларының қасиеттерінің өзгеруінің дозаға тәуелділігі бұл мәліметтерді радиациялық қатайту мәселелерін түбегейлі түсіну үшін ғана емес, сонымен қатар энергиясы аз иондаушы сәулеленуді және легирлеуді өнеркәсіпте пайдалану үшін одан әрі пайдалануға мүмкіндік береді. Қол жеткізілген нәтижелер радиациялық материалтану саласының дамуына және жаңа материалдарды игеруге үлкен үлес қосады, деп отыр ғалымдар.


«« | »»
Соңғы жаңалықтар