Анонс

Іске асырылу мерзімі 12 айлық (2020 және 2021 жылдар) гранттық қаржыландыру шеңберіндегі ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша қорытынды есептерді және 2021-2022 және 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық–нысаналы қаржыландыру шеңберінде аралық есептерді қабылдау туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті іске асырылу мерзімі 12 айлық (2020 және 2021 жылдар) гранттық қаржыландыру шеңберіндегі ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша қорытынды есептерді және 2021-2022 және 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық–нысаналы қаржыландыру шеңберінде аралық есептерді қабылдайтынын хабарлайды.

«Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды мемлекеттік есепке алу қағидаларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығының қағидасына сәйкес есептерді қабылдау жобалар мен бағдарламалардың ғылыми жетекшілерінің және ұйым басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландыру арқылы автоматтандырылған ақпараттық жүйеде (http://is.ncste.kz) электрондық форматта жүзеге асырылады.

ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы №575 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық және бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысының 40-тармағына сәйкес, гранттық қаржыландыру шеңберінде (іске асырылу мерзімі 12 ай жобалар бойынша) орындаушылар уәкілетті органға ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы қорытынды есептерді ағымдағы есепті жылдың 1 қарашасынан кешіктірмей ұсынады.

Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде орындаушылар уәкілетті органға ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет туралы аралық есептерді ағымдағы есепті жылдың 15 қарашасынан кешіктірмей ұсынады.

Бұл ретте, Келісім-шарттың 5.2-тармағына сәйкес жұмыстарды көрсетілген мерзімде орындамаған жағдайда, Орындаушы бюджет кірісіне әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін жобаның жалпы сомасынан 0,03% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейтініне назар аударуыңызды сұраймыз.

Орындаушылар есептерді келесі талаптарға сәйкес дайындауы қажет:

Есептер ЖМСТ (ГОСТ) 32-2017 талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс (қосымша тіркелген). Есептер ұйымның ілеспе хатымен қабылданады;
Есептерді тапсыру тілі: мемлекеттік немесе орыс тілі, сондай-ақ ағылшын тілі (міндетті);
Есептің мемлекеттік немесе орыс тіліндегі көлемі (қосымшаларды есепке алмағанда):
- гранттық қаржыландыру бойынша – 40 беттен артық емес;

-бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша – 60 беттен артық болмауы тиіс;

- есептің көрсетілген беттерінің көлемін есептеу «Кіріспе» бөлімінен бастап «Қорытынды» бөліміне дейін жүргізіледі.

Келісім-шарттарға сәйкес күнтізбелік жоспарлардың көшірмелері (ағылшын тіліндегі есепте күнтізбелік жоспарлардың көшірмелері мен WORD форматындағы ағылшын тіліндегі аудармасы қоса беріледі);
Сұрақтар бойынша «ҰМҒТСО» АҚ-ның Ақпараттық ресурстарды қалыптастыру басқармасына хабарласуыңызды сұраймыз: тел. +7 (727) 378-05-32, +7 (727) 378-05-45, +7 (727) 378-05-20, +7 (727) 378-05-19.

https://www.gov.kz/memleket/entities/sc/documents/details/219726?lang=kk