Қазақстан ғылымы

Satbayev University ғалымдары сутегі энергиясының жаңа бағыттарын іздеуде

06.02.2023

929



Баламалы энергия көздерін іздестіру барысында хемотермиялық әсері бар энергия жинақтаушы заттарды (ЭЖЗ) пайдалануға негізделген сутегі энергетикасында жаңа бағыт пайда болды. 

Қазақстандық ғалымдар белсендірілген алюминий қорытпаларының суға қатысты бақыланатын реактивтілігін қамтамасыз ететін тотықтырғыш ортаның рөлін, сондай-ақ қорытпа құрамының, судың тұздылығы мен мұнаймен ластануының алюминий гидроксидтері, оксидтері, хлоридтері және сульфаттарының түзілуіне әсерін зерттеуде. 

Ғалымдар мұнай өнеркәсібіндегі экологиялық мәселелерді шешу, мұнаймен ластанған жерлерді, қалдық қабат суларын залалсыздандыру және тазарту үшін белсендірілген алюминий қорытпаларын қолдану технологияларын жасауда. 

Ғалымдар мұнай өнеркәсібі саласындағы күрделі экологиялық мәселелерді кешенді түрде шешу үшін әртүрлі минералдану, рН және мұнай ластануының сулы ерітінділері бар белсендірілген алюминий қорытпаларының жаңа буыны негізінде ЭЖЗ тотығу өнімдерін қолдану мүмкіндігінің теориялық негіздемесін әзірлеуде.

Физикалық және химиялық қасиеттері бар активтендірілген алюминий қорытпалары негізінде алюминий гидроксидтері мен оксидтерін алудың жаңа әдісі жасалып, ғылыми негіздер негіздер құрылуда. Қолданыстағы  өнеркәсіптік аналогтармен әзірленген коагулянттардың әртүрлі су түрлерін тазарту тиімділігіне салыстырмалы бағалау жүргізілді. 

Минералды органикалық реагенттер мен белсендірілген алюминий қорытпалары негізіндегі кешенді әсер ететін сорбенттердің жаңа буыны әзірленді және Батыс Қазақстандағы кен орындарындағы мұнай мен мұнай өнімдерінен, сондай-ақ этоксиканттармен ластанған қалдық қабат суларынан топырақты залалсыздандыру үшін сынақтан өтті. 

Кешенді сорбентпен залалсыздандырудан кейінгі топырақ қасиеттерін бағалаудың алдын ала нәтижелері мұнаймен ластанған топырақтарды, сондай-ақ коллекторлық және сарқынды суларды дезинфекциялау мен тазартудың жоғары дәрежесін көрсетеді. 

Ғалымдар мұнай және мұнай өнімдерінен ластанған топырақ пен суды қалпына келтірудің әзірленген тәсілін «АНПЗ» ЖШС бассейндерінің мұнаймен ластанған аумақтарын рекультивациялау кезінде сынақтан өткізбекші.  

AP09260008 «Мұнай өнеркәсібіндегі күрделі экологиялық мәселелерді шешудегі энергия мен сутегінің баламалы көзі ретінде белсендірілген алюминий» жобасы

Ғылыми жетекшісі – Галина Бойко, химия ғылымдарының докторы. 
«« | »»
Соңғы жаңалықтар