КіруТіркелуЖоба туралы ФорумFAQБайланыс
  
Ұлттық ғылыми порталға қош келдіңіздер!
Бұл жерде қазақстандық ғылымның
жағдайы мен оның соңғы оқиғалары туралы ақпараттар ұсынылған.
Ғылыми қамтымды экономика құру – ең алдымен Қазақстан ғылымының әлеуетін арттыру. Бұл бағыт бойынша венчурлік қаржыландыру, зияткерлік меншікті қорғау, зерттеулер мен инновацияларды қолдау, сондай-ақ ғылыми әзірлемелерді коммерцияландыру жөніндегі заңнаманы жетілдірген жөн.
EXPO-2017
"Бұл біздің еліміз үшін жаңа энергетикалық және «жасыл» технологиялар алудың ұлы мүмкіндігі..."
Н.Ә. Назарбаев
Әлемдік ақпараттық ресурстарға шығу мүмкіндігі:
Thomson Reuters, Elsevier, Science
eLIBRARY.RU және басқалары.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы
"Біздің жастарымыздың оқуы, жаңа білімдерді меңгеруі, ең соңғы дағдыларды игеріп,
білім мен технологияларды күнделікті өмірде іскерлікпен және тиімді қолдануы қажет".
Н.Ә. Назарбаев
– Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағ­дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгер­туге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.
 
Видео заседаний и интервью председателей ННС
 
Қазақстанның
интерактивті картасы
Ауа райы және валюта бағамы
Информационный сервер xFRK: валютные баннеры для Вашего сайта
ҒТА ұлттық қоры / Инновациялар мен патенттердің банкісі / Инновациялар мен патенттердің банкісі - 2012
Құрметті Қонақ

Вашему вниманию представлен информационный массив наукоемких технологии и изобретений, ориентированных на коммерческую реализацию - База данных инноваций и патентов.

Для Вашего удобства мы создали возможность расширенного поиска необходимой Вам информации.

Ғылым саласы
  
Негізгі сөздер
  
Тіркелген жыл бастап           дейін  
  
Автор
  
Ұйым
  
Всего найдено: 420
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.17.39
Есептің тіркеу номері: 0109РК00591
Инвентарлық номер: 0211РК00592
Есептің атауы:  Исследование экстракции и сорбции благородных и редких металлов для их концентрирования, выделения и разделения
Ұйымның атауы: Центр физико-химических методов исследования и анализа
Негізгі сөздер: модельные растворы палладия,платины и рения, отработанный алюмоплатинорениевый катализатор, рениевый и полиметаллические концентраты
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Зебрева А.И., д.х.н, проф.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15
Есептің тіркеу номері: 0109РК00642
Инвентарлық номер: 0211РК00593
Есептің атауы: Создание карбо и гетероструктурных биоактивных соединений на основе принципов современного органического синтеза ( нанотехнологий, волновых воздействий,металлокомплексных катализаторов)
Ұйымның атауы: Институт химических наук им.А.Б.Бектурова
Негізгі сөздер: 2 пропаргил-1,3-дикарбонильные соединения, гидрозоны, пиразолы, пирролы, 2,6-диарилзамещенные пиперидин-4-оны,аминодиацетиленовые спирты и гликоли, 1,5-дигидроксиоксинафталин, пропаргиловый спирт, ди (проп-2-инил)сульфид, препарат КН-2
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Ержанов К.Б., д.х.н.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15.33
Есептің тіркеу номері: 0109РК00440
Инвентарлық номер: 0211РК00602
Есептің атауы: Разработка научных основ создания полупроводниковых пленок методом внутреннего электролиза
Ұйымның атауы: Институт органического катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского
Негізгі сөздер: реакции цементации, протекающие на медной подложке из комплексных электролитов
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Стацюк В.Н., д.х.н., проф.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15
Есептің тіркеу номері: 0109РК00609
Инвентарлық номер: 0211РК00603
Есептің атауы: Разработка модификационных форм биологический активных веществ медицинского и с/х применения, а также предназначенных для усовершенствования экологического контроля состояния окружающей среды
Ұйымның атауы: Институт химических наук им.А.Б.Бектурова
Негізгі сөздер: биологически активные вещества
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Бекетов К.М., д.х.н.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.21.19
Есептің тіркеу номері: 0109РК00622
Инвентарлық номер: 0211РК00604
Есептің атауы: Современные аспекты создания новых биологически активных соединений из синтетического и природного сырья
Ұйымның атауы: Институт химических наук им.А.Б.Бектурова
Негізгі сөздер: биологически активные соединения, а также тонкого органического синтезановых биологически активных веществ
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Барамысова Г.Т., д.х.н.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15.27
Есептің тіркеу номері: 0109РК00443
Инвентарлық номер: 0211РК00630
Есептің атауы: Утилизация сероводородсодержащих газов фотокатолическим методом
Ұйымның атауы: Институт органического катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского
Негізгі сөздер: сероводородсодержащие газы
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Закарина Н.А. ,д.х.н., проф.
Атауы: Механика
МҒТАР коды: 30.15
Есептің тіркеу номері: 0109РК01046
Инвентарлық номер: 0211РК00638
Есептің атауы: Изучение физико-химических закономерностей извлечения металлов при внепечном горении в условиях действия центробежных сил
Ұйымның атауы: Институт проблем горения
Негізгі сөздер: процесс горения при воздействии центробежного ускорения в смесях неорганических веществ
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Байдельдинова А.Н., к.х.н.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15.27
Есептің тіркеу номері: 0109РК01044
Инвентарлық номер: 0211РК00639
Есептің атауы: Исследование процессов марганцевых руд с алюминиевыми сплавами для разработки технологических основ получения легирующих материалов
Ұйымның атауы: Институт проблем горения
Негізгі сөздер: алюминиевые сплавы-силумины,железо-марганцевые и магниевые руды и концентранты
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Касымбекова Д.А., к.х.н.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15
Есептің тіркеу номері: 0109РК00616
Инвентарлық номер: 0211РК00641
Есептің атауы: Исследование состава, структуры и своиств экологический чистых видов новых материалов на основе фосфогипса и гуматсодержащих соединений, получение мелиорантов и продуктов с удобрительными свойствами, разработка практических рекомендации по синтезу диспергированных материалов из природного и техногенного сырья
Ұйымның атауы: Институт химических наук им.А.Б.Бектурова
Негізгі сөздер: фосфогипс, гумат натрия, глауконит Уалихановского месторождения, фосфорит Каратау, цеолит Шанканайского месторождения, фосфорная кислота
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Джусипбеков У.Ж., Джунисбекова Г.Б.
Атауы: Химия
МҒТАР коды: 31.15.28
Есептің тіркеу номері: 0109РК00445
Инвентарлық номер: 0211РК00643
Есептің атауы: Разработка новых реагентов и химических технологии для подготовки угля к переработке с получением синтетического жидкого топлива
Ұйымның атауы: Институт органического катализа и электрохимии им.Д.В.Сокольского
Негізгі сөздер: бурые угли месторождения Киякты и каменные угли месторождения Шубарколь
Ғылыми зерттеушілік жұмыс жетекшісі: Тулепов М.И.

Беттер: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
050026, Алматы, ул. Богенбай батыра, 221
Тел: 8 (727) 378 0509
E-mail: dir@inti.kz
      Все права защищены
©ННП 2013